Start-up

​​​​​​​
Produktframtagning med flexibel finansiering
Finansiering av nystartade verksamheter kan vara både besvärligt och tidsödande. Om det sedan tillkommer behov av utvecklingshjälp och stöd kan kostnaderna dra iväg ordentligt, det är något vi väl känner till.

Genom åren har vi arbetat med flertal nystartade företag och varit med i produktframtagningen hela vägen från idé till färdig produkt. Vi är öppna för att diskutera olika lösningar för finansiering av produktutvecklingen som kan vara aktier, optioner, royalty eller annat.

Kontakta oss för ett möte så får vi prata vidare och hitta en lösning som passar båda parter. 

Kontakta Mathias Lundberg

Konsultchef
Mail: mathias.lundberg@embeddedart.se
Tel: 079 099 2546