KARRIÄR

​​​​​​Vi arbetar med högteknologisk produktutveckling och konsultverksamhet inom försvarsområdet och industrin. EmbeddedArt erbjuder specialistkompetens för kortare eller längre uppdrag hos kund eller för projekt som vi genomför i våra egna lokaler. Något som vi tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi är ansvariga för en helhetslösning omfattande hela arbetet från idé till färdig produkt.
​​​​​​​

Hur är det att vara anställd hos EmbeddedArt?

  • Fast månadslön
  • Tjänstepension med försäkringspaket
  • Kurser, seminarier för att vidareutvecklas i yrket
  • Kontor på Kungsholmen och i Karlskrona
  • Konferensresor, besök på mässor, gemensamma aktiviteter mm

Hur är det att arbeta hos EmbeddedArt?


Produktutveckling i in-house projekt ökar gemenskapen med kollegorna och externa uppdrag ger omväxlande arbetsuppgifter och nya utmaningar. Det är roligt att gå till jobbet helt enkelt.

När vi överväger nya uppdrag är konsulten med i diskussionen från början. Vi diskuterar restider, uppdragslängd och innehåll. ”Påtvingade uppdrag” existerar inte. Det är viktigt för oss att helheten fungerar med uppdrag och privatlivet så att individen kan skapa en bra balans mellan arbete och privatliv.

Genom att vi är verksamma både civilt och militärt är spännvidden mellan olika projekt stor. Ena gången deltar man i ett medtech projekt och nästa tar man fram ett system för en ubåt.

Vi vet inte vad nästa uppdrag innehåller - bara att det kommer att bli utmanande och roligt!

Vi är en organisation med korta beslutsvägar och nära till beslut och chefer.